JavaScript Olay Tutucular (Event Handlers)

JavaScript olay tutucular kullanımı kolay ve çok yararlı fonksiyonlardır. HTML sayfamız üzerinde kullanbileceğimiz bu fonksiyonlar ile bir çok işlemimizi kolaylıkla yapabiliriz.
Neler yapabiliriz?
Text değeri girildiği zaman işlem yaptırabiliriz,
Fare hareket ettiği zaman işlem yaptırabiliriz,
Bir nesneye tıklandığı zaman işlem yapabiliriz vb. vb.
onFocus Bu form elementi imleç nesnenin üzerine gelindiğinde işlem yapar.
onBlur Bu form elementi imleç nesnenin üzerinden çıktığında işlem yapar.
onChange Değer değiştiğinde işlem yapar.
onClick Nesneye tıklantığında işlem yapar.
onDblClick Nesneye çift tıklantığında işlem yapar.
onKeyDown Herhangi bi tuşa basıldığı zaman işlem yapar.
onKeyPress Herhangi bi tuşa basıldığı zaman veya basılı tutulduğu zaman işlem yapar.
onKeyUp Herhangi tuşa basıp, bırakıldıktan sonra işlem yapar.
onLoad Tarayıcı sayfayı tam olarak yüklediğinde işlem yapar.
onMouseDown Fare'nin tuşuna basıldığı zaman işlem yapar.
onMouseMove Fare hareket ettiği zaman işlem yapar.
onMouseOut Fare nesneden çıktığında işlem yapar.
onMouseOver Fare nese alanına girdiği zaman işlem yapar.
onMouseUP Fare'nin basılı tuşunu bıraktığı zaman işlem yapar.
onReset Form sıfırlandığında işlem yapar.
onSubmit Form çalıştığında, submit butonuna basıldığıda işlem yapar.

Biraz örnek vererek bu konuyu canlandıralım. 2 Adet resim dosyamız olsun.
resim_1.jpg
resim_2.jpg
Yukarıdaki resimleri sayfamızda göstereceğiz, resim_1.jpg dosyasının üzerine fare geldiği zaman resim_2.jpg dosyasını göstersin. İşte örnek kodlar aşağıda. Yukarıdaki element açıklamalarını takip ettiyseniz bu kod mantığını kolaylıkla çözeceksinizdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder