Php strstr() ile metin/kelime arama

Php ile strstr() fonksiyonunu kullanarak belirtilen değer içinde değer arayabilriz. Yani şöyle düşünün bir değişkenin içindeki string türündeki veriden bir string verisi aratıp içinde değerin var olup olmadığını kontrol edebiliriz.
$degisken = "mustafa tanrıverdi coderler";
if(strstr($degisken, "mustafa"))
{
 echo "mustafa yazının içinde var";
}
Yukarıdaki kod örneğini inceleyin ve çalıştırın. Bakın değişkenin içinde "mustafa tanrıverdi coderler" verisi bulunmak ve bu verinin için "mustafa" kelimesi geçmekte. Biz strstr() fonksiyonunu kullanarak değişkenin için "mustafa" kelimesinin var olup olmadığını kontrol ettik.
Kategori : Php String Fonksiyonları
Ders/Makele : Php Kitabı
Yazar : Mustafa Tanrıverdi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder