JavaScript toUpperCase()

JavaScript ile string verilerini büyük harfe çevirmek için kullanacağımız fonksiyon toUpperCase() fonksiyonu. Bu fonksiyon sayesinde belirtilen string verilerini büyük harfe çevirebiliriz.

<script type="text/javascript">
 
var degisken "mustafa tanriverdi";
 
 
  document.write(degisken.toUpperCase()); 
</script>


Yukarıdaki kod parçasının ekran çıktısı "MUSTAFA TANRIVERDI" olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder