Php odbc_tables() [MsSQL tablo isimlerini listeler]

MsSQL seçili veritabanında bulunan tablo isimlerini listelemek için odbc_tables() fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu fonksiyon sayesinde daha önceden oluşturduğumuz mssql bağlantındaki seçili veritabanındaki tablo isimlerini listeleyebiliriz.
$baglan=odbc_connect('DRIVER={SQL Server};
SERVER=192.168.1.2;DATABASE=DT','u','p');
$sorgu = odbc_tables($baglan);
while (odbc_fetch_row($sorgu))
{
 if(odbc_result($sorgu,"TABLE_TYPE")=="TABLE")
 {
  echo"".odbc_result($sorgu,"TABLE_NAME");
 }
}
Yukarıdaki örnekte $baglan değişkeni ile mssql server'a bağlandık ve DT adındaki veritabanı seçtik. Daha sonra odbc_tables() fonksiyonu ile sorguyu gerçekleştirerek tablo isimlerini çekmesini istedik.
Sadece tablo isimlerini göstermek için if() koşulu ile TABLE_TYPE[tablo tipi] kontrolünü yaptık. Yani tablo tiplerinin TABLE[tablo] eşit olması durumunda ekrana yazdırmasını istedik.
Kategori : Php ODBC Fonksiyonları
Ders/Makele : Php Kitabı - [Orta Seviye]
Yazar : Mustafa Tanrıverdi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder