Php ctype_space() [boşluk karekterlerin kontrolü için]

Php ctype_space() fonksiyonu ile karekterlerin sadeec boşluktan oluşup oluşmadığını kontrol edebiliriz.
ctype_space(metin)
metin : kontrolün yapılacağı string veri
eğer kontrol başarılı olur ise fonksiyon true dönecektir.
Aşağıdaki kod örneği true dönecektir. Çünkü tüm karekter boşluk karekterleri anlamına gelmektedir.
$degisken = " \n \t \r";
if(ctype_space($degisken))
{
	echo "dogru";
}
Kategori : Php Karekter Sınama İşlemleri
Ders/Makele : Php Kitabı - [Orta Seviye]
Yazar : Mustafa Tanrıverdi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder