Php ctype_digit() [rakam kontrolü]

Php ctype_digit() fonksiyonu ile sadece rakam kontrolü yapabiliriz. Bu fonksiyon sayesinde bir string verinin sadece rakamlardan oluşup oluşmadığını kontrol etmem mümkün.
ctype_digit(metin);
metin : kontrolün yapılacağı string veri
<?php
$degisken = "1234";
if(ctype_digit($degisken))
{
	echo "dogru";
}
?>
Yukarıdaki kod parçasının ekran çıktısı "dogru" olacaktır. Çünkü ctype_digit() değişkeni aldığı parametredeki veriyi kontrol ederek sadece rakamlardan oluşup oluşmadığını kontrol etti.
ayrıca bakınız ctype_alpha() fonksiyonu ile harf olup olmadığını kontrol etmek
Kategori : Php Karekter Sınama İşlemleri
Ders/Makele : Php Kitabı - [Orta Seviye]
Yazar : Mustafa Tanrıverdi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder