Php ctype_alnum() [sadece harf(abcde) ve rakam kontrolü)

Php ile ctype_alnum() fonksiyonunu kullanarak parametrede aldığı değerde sadece harf ve rakam kontrolünü sağlayabiliriz. Bu fonksiyon [@,^%&] gibi özel karekterlerin varlığından haberder olur ise false dönecektir. Eğer herhangi bir özel karekter bulamaz ise true dönecektir.
$degisken = "abc123";
if(ctype_alnum($degisken))
{echo "Dogru";}
Yukarıdaki kod parçasının ekran çıktısı Dogru olacaktır. Çünkü değişken string'inde herhangi bir özel karekter yer almıyor.
$degisken = "ab@c1+23%";
if(ctype_alnum($degisken))
{echo "Dogru";}
Yukarıdaki kod parçasının ekran çıktısında herhangi bir sonuç dönmeyecektir. Çünkü $degisken string'inin içinde özel karekter yer almakta. @,+,% gibi...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder