Php disk_total_space() [diskin toplam boyutunu]

Php ile disk_total_space() fonksiyonunu kullanarak bir diskin toplam boyutunu öğrenebiliriz.
disk_total_space(yol)
yol : disk alanı [c:, d:]
echo disk_total_space("C:");
Yukarıdaki kod parçası ile [C] disk alanının toplam boyutunu bayt cinsinden görebiliriz.
Ayrıca aşağıdaki kod örneğini inceleyin ve C'deki toplam alanı GB cinsinden alalım.
$bayt = disk_total_space("C:");
  $birimler = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
  $carp = 1024;
  $class = min((int)log($bayt , $carp) , count($birimler) - 1);
  echo $bayt . '';
  echo sprintf('%1.2f' , $bayt / pow($carp,$class)).' '.$birimler[$class].'';
ayrıca bakınız disk_free_space() fonksiyonu ile diskteki boş alanı öğrenmek.
Kategori : Php Dosya/Klasör Fonksiyonları
Ders/Makele : Php Kitabı - [Orta Seviye]
Yazar : Mustafa Tanrıverdi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder