JavaScript while()

JavaScript ile while() döngüsünü kullanmak basittir. Hemen hemen her programlama dilinde aynı mantık kullanılmaktadır. While döngüsünü ilk defa kullanıyor ve öğreniyorsanız mantığını öğrenmek için sizi buraya alabiliriz.
<script type="text/javascript">
var degisken = 1;
while(degisken < 10)
{
 document.write(degisken + "");
 degisken++;
}
</script>
Yukarıdaki kod parçasına bakınız ve örneği uygulayınız. Değişkene "1" değerini verdik ve while döngüsünde değişkenin 10'dan küçük olduğu sürece ekrana yazmasını istedik ve her döngüde değişkenin değerinin 1'er sayı artmasını istedik.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder