Php ctype_digit() fonksiyonu

Php ile projelerimizde ctype_digit() fonksiyonunu kullanarak, bir değerin numerik olup olmadığını yada şöyle açıklayayım sadece sayılardan oluşup oluşmadığını kontrol edebilirsin. Dikkat edilmesi gereken bir konu var, sadece sayılardan oluşan değerler yani [nokta, virgül] kabul etmez sadece [0-9] arası.
$sayi1 = "123456";
if(ctype_digit($sayi1))
{echo "Sadece sayi var";}
evet yukarıdaki kodun ekran çıktısı "sadece sayi var" olacaktır. Çünkü $sayi1 değişkeninin taşıdığı değer sadece sayılardan oluşmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder