Php is_numeric() kullanımı

Php projelerimizde bir değişkenin sadece sayılardan oluşup oluşmadığını ctype_digit() fonksiyonu işle kontrol edebiliyorduk. Ama rakamsal, parasal değeri olan sayıları kontol etmek için is_numeric() fonksiyonunu kullanacağız. Çünkü is_numeric() fonksiyonu ctype_digit() fonksiyonunundan farklı olarak değerlerdeki [nokta, virgül] işaretlerini kabul etmektedir.
$degisken = "25.55";
if(is_numeric($degisken))
{echo "Sadece rakamsal deger";}
yukarıdaki kod parçasının ekran çıktısı "Sadece rakamsal deger" olacaktı. Çünkü 25.55 rakamsal değerdir.
ayrıca bakınız is_string() fonksiyonu ile değişkenin değerinin string türünde olup olmadığını kontrol etmek.
Kategori : Php String Fonksiyonları
Ders/Makele : Php Kitabı
Yazar : Mustafa Tanrıverdi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder